Sommerutgaven er her!

Nyeste artikler

June 2023

Ekstern aortakompresjon ved blødning post partum

Da anestesilege Grethe Heitmann jobbet ved Sahlgrenska universitetssykehus erfarte hun at pasientene som ankom operasjonsavdelingen med postpartumblødning var mer sirkulatorisk stabile enn pasienter h…

June 2023

Oppfølging etter konisering for ­adenocarcinoma in situ (AIS) og ­cervikal intraepitelial neoplasi (CIN) – 1 algoritme har blitt til 3

I denne utgaven av Gynekologen vil vi presentere de nye algoritmene for oppfølging etter ­konisering, som ble endret fra januar 2023. De senere års fokus på AIS har vist oss at denne ­tilstanden ikke…

June 2023

Mannlig infertilitet – Utredning og behandling

Antallet par som søker fertilitetsutredning øker over hele verden og utgjør omkring 10-15 % av alle par som prøver å bli gravide. Det er oftest kvinnen som begynner å søke etter profesjonell hjelp. De…

June 2023

Knut Hordnes - Bergensgynekolog med ­utferdstrang

Forespørsel fra Gynekologens redaktør om å intervjue min mangeårige gode kollega Knut Hordnes kom på et dårlig tidspunkt: en særdeles kvalifisert gynkreftgynekolog (og de er nasjonal mangelvare!) skul…

March 2023

Obstetrikk møter juss. En dom å ta lærdom av

I noen tilfeller havner klager fra pasienter i rettsapparatet, etter først å ha fått avslag i Norsk pasientskadeerstatning (NPE) og klageorganet for helsetjenesten (Pasientskadenemnda). Dommen er samt…

March 2023

Mye nytt på PCOS-fronten!

Oversikt over nytt innenfor PCOS. Håndtering og behandling, graviditet og 40+.

Artikler fortsetter

March 2023

Endringer i forekomst av fødsler og aborter i Oslo og Viken i årene 1980-2020

I Viken og i Norge som helhet har fødselsratene falt med over 20% siden 1990. I Oslo har fødselsraten falt med hele 26% siden 2009. Fallet i abortratene har vært mer uttalt enn i fødselsratene, særlig…

March 2023

Vinneren av Utdanningsprisen 2022 – Sykehuset Telemark!

Sykehuset Telemark var den velfortjente vinneren av Utdanningsprisen 2022, som ble delt ut på NGFs årsmøte i oktober.

March 2023

Kjell Skarsten 100 år. Norges eldste gynekolog.

28. februar 2023 ble Kjell W. Skarsten 100 år. Da jeg nå ble bedt av NGF om å skrive noe om ham, fant jeg ut at jeg hadde gjort et intervju med ham for Gynekologen i 2015. Jeg har nå redigert og forko…

December 2022

Noreg må endre abortlova for å vera i tråd med nye guidelines frå WHO

I mars 2022 kom WHO med nye guidelines for abort. Dei spenner frå tilrådingar knytt til klinisk praksis, organisering av helsetenesta og juridisk rammeverk for å gi god, trygg og pasientretta behandli…

December 2022

Fertilitetsbehandling, evolusjon og tilfeldigheter

Hans Ivar Hanevik er overlege på fertilitetsavdelingen ved Sykehuset Telemark og forsker på infertilitet ved senter for fruktbarhet og helse på Folkehelseinstituttet. Dessuten er han medlem av Biotekn…

December 2022

Assistert befruktning - En introduksjon til dagens behandlingsmetoder

Assistert befruktning omfatter behandlingsmetoder der eggene hentes ut og befruktes utenfor kroppen ved prøverørsbefruktning (IVF), eller der kvinnen tilføres sæd ved inseminasjon (IUI).

Nyeste utgivelser

Gynekologen 2-2023

Gynekologen 1-2023

Gynekologen 4-2022

Gynekologen 3-2022

Gynekologen 2-2022

Gynekologen 1-2022

Gynekologen 4-2021

Gynekologen 3-2021

Gynekologen 2-2021